Gezonde botten

Je denkt er pas over na wanneer er iets mis is.

Botbreuken betekenen niet alleen pijn en ongemak, ze kunnen ook leiden tot blijvende beperkingen en bij ouderen zelfs tot vervroegde sterfte.
De kosten die gepaard met fracturen worden geschat op meer dan 1 miljard euro per jaar.

Wanneer iemand osteoporose (botontkalking) heeft, betekent dit dat het risico op botbreuken zal toenemen wanneer er niets aan wordt gedaan.

Voor het op peil houden van een goede botsterkte is lichaamsbeweging, voldoende inname van calcium en vitamine D van essentieel belang. Daarnaast kan de botdichtheid verbeteren en het risico op breuken dalen met behulp van medicijnen.

Ondanks diverse richtlijnen, blijkt de kwaliteit van zorg rond osteoporose in ons land nog zeer wisselend, reactief, weinig eenduidig en soms zelfs volledig afwezig.

Wat is ‘Gezonde Botten’?

450.000 mensen hebben osteoporose en een groot risico op botbreuken. De zorg is echter reactief, wisselend in kwaliteit en soms volledig afwezig.

Gezonde Botten is een breed gezondheidsprogramma dat de kans op fracturen bij osteoporose-patiënten met 50% kan verlagen door: een eenvoudiger en efficiënter zorgproces en het eerder opsporen en beter betrekken van de patiënt.

Met goede profilering en gezamenlijke besluitvorming krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plek. EHealth en leefstijlinterventies worden ingezet om de patiënt ook thuis te ondersteunen en in beeld te houden.

NIEUW: GUIDE – Gezonde Botten

Om osteoporosepatiënten en zorgverleners te ondersteunen in het maken van een behandelkeuze is GUIDE – Gezonde Botten ontwikkeld.

GUIDE geeft de patiënt een app waarmee een profiel gemaakt wordt. Hiermee krijgt de patiënt gepersonaliseerde informatie over de aandoening en behandeling. De zorgverlener ziet in het dashboard welke zorg relevant is voor de patiënt en welke acties vereist zijn. Zo krijgt de patiënt de juiste zorg en wordt de zorgverlener ondersteund in de organisatie van die zorg.

Medische Profilering, Gepersonaliseerde Informatie, Beslissingsondersteunende Workflow

Presentatie Mobile Healthcare congres 2019

Klik hier om de presentatie te downloaden die door Albert van der Wiel is gegeven op het Mobile Healthcare congres  op 7 november 2019.

Heeft u een vraag?

Mocht u interesse hebben of voor technische vragen, neem dan contact door op de knop ‘Stel uw vraag’ te drukken.